Ämari Põhikooli hoolekogu liikmed

  1. S. Shlykova - lapsevanem, hoolekogu esimees
  2. J. Veber - lapsevanem 
  3. S. Batõrjova - lapsevanem
  4. L. Hmeljova - lapsevanem
  5. J. Mihhina - lapsevanem
  6. V. Shishina  - õpetaja
  7. J. Kurina - Vasalemma Vallavolikogu esindaja
Meie kool