Eksamid

Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2019

Eksam
Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 3. juuni 2019
Eesti keel teise keelena (suuline)                       3. juuni - 5. juuni 2019
Matemaatika (kirjalik) 10. juuni 2019
Vene keel ja kirjandus (kirjalik) 13. juuni 2019
Bioloogia (kirjalik) 13. juuni 2019
Keemia (kirjalik) 13. juuni 2019
Füüsika (kirjalik) 13. juuni 2019
Geograafia (kirjalik) 13. juuni 2019
Ajalugu (kirjalik) 13. juuni 2019
Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 13. juuni 2019
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2019
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 13.-14. juuni 2019

 

Alus: Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

Bänner