Aasta tulemused

 
 
aastatulemused.JPG
 
Aasta tulemused2.jpg
 

 Õppeedukus (2. - 9.kl)

2017/2018 - hästi ja väga hästi õppivate õpilaste arv: 43,8%

2016/2017 - hästi ja väga hästi õppivate õpilaste arv: 48%

2015/2016 - hästi ja väga hästi õppivate õpilaste arv: 50%

2014/2015 - hästi ja väga hästi õppivate õpilaste arv: 35,5%

2013/2014 - hästi ja väga hästi õppivate õpilaste arv: 37,3%

2012/2013 - hästi ja väga hästi õppivate õpilaste arv: 36%

2011/2012 - hästi ja väga hästi õppivate õpilaste arv: 38%

2010/2011 - hästi ja väga hästi õppivate õpilaste arv: 41,9%

2009/2010 - hästi ja väga hästi õppivate õpilaste arv: 39,2%

2008/2009 - hästi ja väga hästi õppivate õpilaste arv: 43,8%

2007/2008 - hästi ja väga hästi õppivate õpilaste arv:44,1%

Täiendav õpe (2. - 9.kl)

2017-2018: täiendav õpe määrati 0% kooli õpilastest

2016-2017: täiendav õpe määrati 8% kooli õpilastest

2015-2016: täiendav õpe määrati 8,3% kooli õpilastest

2014-2015: täiendav õpe määrati 12,9% kooli õpilastest

2013-2014: täiendav õpe määrati 10% kooli õpilastest

2012-2013: täiendav õpe määrati 14,5% kooli õpilastest

2011-2012: täiendav õpe määrati 16,9% kooli õpilastest

2010-2011: täiendav õpe määrati 16% kooli õpilastest

2009-2010: täiendav õpe määrati 6% kooli õpilastest

2008-2009: täiendav õpe määrati 2,7% kooli õpilastest

2007-2008: täiendav õpe määrati 8,8% kooli õpilastest

Tasemetöö tulemus

Aasta Klass Eesti keel teise keelena Vene keel 
klassi keskmine tulemus Eesti keskmine tulemus klassi keskmine tulemus Eesti keskmine tulemus
2017/2018 6.klass 72,3% (36,1p 50-st) 67,8% (33,9p 50-st)  79% (53,7p 68-st)  76,9% (52,3p 68-st)
           

Põhikooli lõpueksamite tulemused

Õppeaine

2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

 2017 / 2018

Eesti keel teise keelena

2,71 / 3,14   

3 3,14 / 3,29 4,33 

Matemaatika

2,14 / 3,14   

3,5 2,57 / 3,14  3,33 / 3,67

Vene keel ja kirjandus

3 / 3,2   

3,5

3,14 / 3,57  3,67

Keemia

-

-

-  -

Bioloogia

-

-

-  -

Ühiskonnaõpetus

2,5 / 3

-

-  -

Inglise keel

-

- -  -

 

Õppeaine

2010 / 2011

2011 / 2012

2012 / 2013

2013 / 2014

Eesti keel teise keelena

3,5

3,1

3,6

 3,4

Matemaatika

4,17

3,1

3,6

 3,2

Vene keel ja kirjandus

3,75

3,3

3

 3,25

Keemia

 4,5

-

4

-

Bioloogia

-

4

4

-

Ühiskonnaõpetus

-

4

4.5

4

Inglise keel

-

3

-

-

 

Õppeaine

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

Koolis

Riigi keskmine hinne

Koolis

Riigi keskmine hinne

Koolis

Riigi keskmine hinne

A-võõrkeel (eesti keel)

3,38

3,51

3,25

3,39

3,63

3,43

Matemaatika   

3,63

3,34

3,38

3,17

4,4

3,37

Vene keel ja kirjandus

3,13

3,45

4

3,58

4,4

3,66
 
 
 eksamid2018.JPG
 
 
Eksamitulemused2.jpg
 
Eksamitulemused3.jpg
 

Õpilaste klassikursuste kordajate arv


2018. aastal – puudub
2017. aastal – 1 õpilane
2016. aastal – puudub
2015. aastal – puudub
2014. aastal – 3 õpilast
2013. aastal – 2 õpilast 
2012. aastal – 3 õpilast
2011. aastal –  puudub
2010. aastal – 2 õpilast
2009. aastal – 2 õpilast
2008. aastal - 5 õpilast

 Õpilaste arv

 
 

2016 / 2017

2017 / 2018

Klass

tüdrukud

poisid

kokku

tüdrukud

poisid

kokku

I - III

15

12

27

10

14

24

IV - VI

5

14

19

8

15

23

VII - IX

6

6

12

4

7

11

 
 

2014 / 2015

2015 / 2016

Klass

tüdrukud

poisid

kokku

tüdrukud

poisid

kokku

I - III

10

22

32

11

21

32

IV - VI

9

8

17

8

14

22

VII - IX

12

12

24

10

9

19

 

 

2012 / 2013

2013 / 2014

Klass

tüdrukud

poisid

kokku

tüdrukud

poisid

kokku

I - III

14

20

34

13 22 35

IV - VI

16

13

29

8 11 19

VII - IX

11

12

23

12 13 25

 

 

2010 / 2011

2011 / 2012

Klass

tüdrukud

poisid

kokku

tüdrukud

poisid

kokku

I - III

10

14

24

14 11 25

IV - VI

12

15

27

17 14 31

VII - IX

18

8

26

15 11 26

 

 

2008 / 2009

2009 / 2010

Klass

tüdrukud

poisid

kokku

tüdrukud

poisid

kokku

I - III

18

14

32

16

18

34

IV - VI

17

11

28

13

12

25

VII - IX

12

13

25

16

10

26

 

Õpilaste arv.jpg

 

 

Bänner