ÕPETAJAD 2018/2019 ÕPPEAASTAL

Õpetajad1.jpg

Kaja Sireldirektor, eesti keel (8. kl)

kaja-sirel@amarikool.ee 

 

 

Sirje Rifkinglise keel (3. - 9. kl)

sirje-rifk@amarikool.ee

 

Anna Kapustinskaite

algõpetus (2. kl), ühiskonnaõp. (6., 9. kl),

vene keel (5., 7., 8. kl)

anna-kapustinskaite@amarikool.ee
Valentina Shishinaalgõpetus (3. kl), tütarlaste käsitöö (4. - 9. kl)valentina-shishina@amarikool.ee
Jelena Jegorova

 algõpetus (1., 4. kl), kirjandus (7., 8. kl), 

vene keel (6. kl)

jelena-jegorova@amarikool.ee
Irina Bugrova

inimeseõpetus (5. - 8. kl), loodusõp. (5. - 6. kl), 
keemia (8. , 9. kl), geograafia(7. - 9. kl),

bioloogia(7. - 9. kl), ajalugu (5. - 9. kl), 

psühholoog

irina-bugrova@amarikool.ee
Žanna Romanovamatemaatika (5., 8., 9. kl), füüsika (8. , 9. kl),
loodusõpetus (7. kl), huvijuht
zanna-romanova@amarikool.ee
Natalja Tšekarda

 matemaatika (6., 7. kl),

arvutiõpetus (5., 7. kl), infojuht

natalja-tsekarda@amarikool.ee
Olga Petrosjanvene keel (9. kl)olga-petrosjan@amarikool.ee
Jelena Slavinamuusikaõpetus (1. - 9. kl), kunstiõpetus (4. - 9. kl), 
kehaline kasvatus (1. - 9. kl), huvijuht
jelena-slavina@amarikool.ee
Ülle Sirilaeesti keel (1. - 6., 8., 9. kl), inimeseõpetus (3. kl)ulle-sirila@amarikool.ee
Aivar Pentpoeglaste tööõpetus (4. - 9. kl)aivar-pent@amarikool.ee
Valentina Bitjakovalogopeedvalentina-bitjakova@amarikool.ee

 

TEENINDAV PERSONAL

Žanna Romanovaraamatukogu juhataja
Jelena Kirpitšnikovakokk
Tatjana Mazurköögitööline
Valentina Berezinakoristaja
Olga Jefremovakoristaja

Bänner