Tunniplaan

2018 / 2019

 

Klass

Kellaaeg

EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1. klass8.05 - 8.50
9.05 - 9.50
10.05-10.50
11.00-11.45
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
15.00-15.45
-
muusika
keh.kasv.
vene keel
-
-
-
-
keh.kasv.
matemaatika
vene keel
vene keel
-
-
-
-
-
loodusõpetus
kunst
vene keel
tööõpetus
-
-
-
vene keel
muusika
eesti keel
matemaatika
vene keel
-
-
-
-
vene keel
keh.kasv.
kunst
matemaatika
-
-
-
2. klass8.05 - 8.50
9.05 - 9.50
10.05-10.50
11.00-11.45
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
15.00-15.45
-
muusika
keh.kasv.
vene keel
-
-
-
-
keh.kasv.
eesti keel
matemaatika
vene keel
vene keel (lug)
-
-
-
vene keel
matemaatika
arvutiõpetus
tööõpetus
tööõpetus
-
-
-
eesti keel
muusika
vene keel
matemaatika
loodusõpetus
-
-
-
vene keel (lug)
eesti keel
keh.kasv.
kunst
inimeseõpetus
-
-
-
3. klass8.05 - 8.50
9.05 - 9.50
10.05-10.50
11.00-11.45
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
15.00-15.45
inglise keel
matemaatika
vene keel
keh.kasv.
keh.kasv.
-
-
-
vene keel
matemaatika
eesti keel
inglise keel 
vene keel (lug)
-
-
-
matemaatika
eesti keel
kunst
muusika
inimeseõpetus
-
-
-
vene keel
loodusõpetus
vene keel (lug)
matemaatika
inglise keel
-
-
-
eesti keel
muusika
vene keel
kunst
tööõpetus
-
-
-
4. klass8.05 - 8.50
9.05 - 9.50
10.05-10.50
11.00-11.45
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
15.00-15.45
eesti keel
matemaatika
inglise keel
keh.kasv.
keh.kasv.
-
-
-
eesti keel
matemaatika
vene keel
vene keel (lug)
inglise keel
-
-
-
eesti keel
loodusõpetus
keh.kasv.
tööõpetus
kunst
-
-
-
inglise keel
vene keel
muusika
matemaatika
vene keel (lug)
-
-
-
muusika
vene keel 
loodusõpetus
eesti keel
matemaatika
-
-
-
5. klass8.05 - 8.50
9.05 - 9.50
10.05-10.50
11.00-11.45
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
15.00-15.45
matemaatika
inglise keel
loodusõpetus
eesti keel
kirjandus
-
-
-
vene keel
keh.kasv.
matemaatika
eesti keel
informaatika
inglise keel
-
-
matemaatika
keh.kasv.
inimeseõpetus
tööõp.
tööõp.
loodusõpetus
-
-
kunst
vene keel
inglise keel
eesti keel
keh.kasv.
ajalugu
-
-
muusika
vene keel
kirjandus
matemaatika
eesti keel
-
-
-
6. klass8.05 - 8.50
9.05 - 9.50
10.05-10.50
11.00-11.45
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
15.00-15.45
keh.k.(p)/tööõp.(t)
ühiskonnaõpetus
eesti keel
matemaatika
ajalugu
kirjandus
inglise keel
-
loodusõpetus
inglise keel
matemaatika
matemaatika
vene keel
ajalugu

-
muusika
keh.k.(t)/tööõp.(p) 
keh.k.(t)/tööõp.(p)
loodusõpetus
vene keel
eesti keel
-
-
matemaatika
inglise keel
vene keel
loodusõpetus
eesti keel
-
-
-
inimeseõpetus
matemaatika
eesti keel
kirjandus
kunst
keh.k.(p)/tööõp.(t)
-
-
7. klass8.05 - 8.50
9.05 - 9.50
10.05-10.50
11.00-11.45
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
15.00-15.45
keh.k.(p)/tööõp.(t)
eesti keel
kirjandus
inglise keel
matemaatika
vene keel
-
-
matemaatika
bioloogia
inglise keel
loodusõp.
eesti keel
-
-
-
muusika
keh.k.(t)/tööõp.(p)
keh.k.(t)/tööõp.(p)
eesti keel
ajalugu
vene keel
inimeseõp.
-
ajalugu
geograafia
matemaatika
inglise keel
keh.kasv.
eesti keel
-
-
kirjandus
loodusõp.
matemaatika
informaatika
kunst
keh.k.(p)/tööõp.(t)
-
-
8. klass8.05 - 8.50
9.05 - 9.50
10.05-10.50
11.00-11.45
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
15.00-15.45
keh.k.(p)/tööõp.(t)
matemaatika
kirjandus
eesti keel
inglise keel
vene keel
-
-
inglise keel
bioloogia
keemia
füüsika
geograafia
matemaatika 
eesti keel
-
eesti keel
keh.k.(t)/tööõp.(p)
keh.k.(t)/tööõp.(p)
matemaatika 
ajalugu
vene keel
inimeseõp.
-
ajalugu
geograafia
keemia
muusika
bioloogia
inglise keel
-
-
kirjandus 
füüsika
eesti keel
kunst
matemaatika
keh.k.(p)/tööõp.(t)
-
-
9. klass8.05 - 8.50
9.05 - 9.50
10.05-10.50
11.00-11.45
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
15.00-15.45
-
matemaatika
ühiskonnaõp.
ajalugu
inglise keel
eesti keel
-
-
inglise keel
keh.kasv.
keemia
bioloogia
geograafia
matemaatika
vene keel
kirjandus
geograafia
füüsika
eesti keel
matemaatika
tööõp.
-
-
-
ühiskonnaõp.
eesti keel
keemia
muusika
bioloogia
inglise keel
-
-
matemaatika
ajalugu
füüsika
kunst
matemaatika
eesti keel
vene keel
kirjandus
6. klass
LÕK
8.05 - 8.50
9.05 - 9.50
10.05-10.50
11.00-11.45
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
15.00-15.45
keh.kasv.
matemaatika
loodusõpetus
eesti keel
inimeseõp.
-
-
-
vene keel
matemaatika
vene keel
loodusõpetus
vene keel (lug)
inimeseõpetus
eesti keel
-
eesti keel
tööõpetus
tööõpetus
tööõpetus
tööõpetus
loodusõpetus
-
-
vene keel
matemaatika
vene keel (lug)
matemaatika
loodusõp.
ajalugu
-
-
muusika
vene keel
eesti keel
kunst
matemaatika
keh.kasv.
-
-
Bänner